KEPENEKOĞLU VAKFININ AMACI
Vakıf ilk, orta ve yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilerin; tahsil bakım ve iaşelerini karşılamayı, korunmaları için yasalarımıza uygun her türlü yardımı sağlamayı, kültür ve eğitimde, Teknik ve tecrübede, toplumsal hayat ve ekonomide, ahlak ve manevi düşüncede, bilgi eğitim, çalışma vs. pratik alanlarda, milletimizin manen ve madden gelişmesini kalkınmasını ilerlemesini sağlamayı, korunmaya muhtaç çocuklar ile yetim aciz ve muhtaç kişilerin bakım, giyim, eğitim, iaşe, yakacak gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı, tabii afetlerde afete uğrayan felaketzedelere yardım etmeyi, özellikle vakfın ismini taşıyan Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu Hazretlerinin şahsının ve eserlerinin tanıtılmasını milletimizin ve bütün insanlık camiasının bu eserlerden istifade etmesini amaç edinmiştir.
Vakıf Binası
Vakfımızın binası aşevi ve misafirhane olarak inşa edilmiştir. Ramazan ayı içersinde her gün ihtiyaç sahiplerine ve davetlilerimize sıcak yemek ikram edilmiştir. Halen haftada 3 gün  Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtılmaktadır. Öğrencilere burs konusunda; vakfımızın imkanları müsait olmadığı için şimdilik burs veremiyoruz. 
Vakfın aşevinden görünüm